PMO Consultancy & Coaching

“Er is nooit tijd en geld om het in één keer goed te doen, maar er is altijd tijd en geld om het over te doen.”

Projecten en programma’s worden steeds belangrijker voor de kernactiviteiten en de prestaties van organisaties. Als manager is het van belang dat uw project op tijd, binnen budget en met het beoogde resultaat wordt afgerond. Omdat projecten steeds meer beslag leggen op mensen en middelen van de lijnorganisatie, is een juiste coördinatie en organisatie voorwaarde.

Een goed ingericht PMO* geeft invulling aan deze voorwaarde en levert tevens toegevoegde waarde. Door bij aanvang van een project of programma een PMO in te richten, kunt uw projectteam zich voor 100% focussen op de inhoud van het project en zodoende tot het gewenste eindresultaat komen! Project Support Partners is een bureau gespecialiseerd in het ondersteunen, optimaliseren en professionaliseren van Project Management Organisaties. We doen dit door:

  • het leveren van professionals voor ondersteuning van projecten en programma’s op tijdelijke basis danwel voor een vaste aanstelling;
  • het opzetten en inrichten van PMO’s;
  • het trainen en coachen van uw PMO medewerkers;
  • uw processen en procedures, indien nodig, te optimaliseren.

* Een Project Management Office ondersteunt project-, programma- en portfoliomanagement. Binnen het PMO kunnen daartoe een Project-, Programma-, Portfolio Management Office onderscheiden worden.